vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Państwo,

29.06.2016

Zbliża się czas ogłoszenia list zakwalifikowanych do szkół. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

- na listach wywieszonych w szkołach (przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),

- po zalogowaniu się w systemie na konto kandydata,

- za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! (aplikacja sama poinformuje o wynikach niezwłocznie po ich opublikowaniu) – dla użytkowników systemu Android.

Aplikację można pobrać tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo

REKRUTACJA - KROK PO KROKU

11.05.2016

KROK 1

Od 9 maja do 22 czerwca wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Tczewskim znajdujący się na stronach:

http://tczew.edu.com.pl/Kandydat lub www.rekrutacja.powiat.tczew.pl

KROK 2

Do 22 czerwca przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek.

KROK 3

Do 28 czerwca do godz. 12.00 dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych (uwzględniających potrzeby osób objętych szczególną opieką państwa lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
  • zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2016 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) 

KROK 4

1 lipca sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

KROK 5

Do 7 lipca do godz. 15.00 dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany:

  • oryginały dokumentów - świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • podania wynikające z wyboru języków obcych i przedmiotów rozszerzonych,
  • dwa zdjęcia,
  • kartę informacyjną kandydata.

KROK 6

8 lipca odszukaj siebie na liście przyjętych kandydatów.

UWAGA!!! Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Autor: Pani Anna Kleinschmidt

Rozpoczęcie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/17

10.05.2016

Drogi Gimnazjalisto!

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to ważna decyzja, gdyż skutkuje wyborem zawodu oraz kwalifikacji do wykonywania pracy. Prawidłowe decyzje możliwe są po analizie rzetelnych informacji, które pozwolą dopasować Twój potencjał do potrzeb rynku pracy. Świadomy i trafny wybór ścieżki kształcenia umożliwi szybko zaistnieć na rynku pracy i osiągnąć sukces zawodowy.
Licea ogólnokształcące przygotują Cię do zdania matury i dalszej kontynuacji nauki na studiach wyższych.
W szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych jest realizowana nowa podstawa programowa, zgodnie z którą możesz uzyskać świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplom w wybranym zawodzie oraz świadectwo maturalne. Wybierając określony typ szkoły zawodowej masz możliwość rozwoju, możesz: podjąć zatrudnienie, kontynuować naukę, uzupełnić lub poszerzyć swoje kwalifikacje.

Życzymy dobrych wyborów

nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

  Powiatu Tczewskiego